Loading...
Skip to main content

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm án lệ

Hãy thêm nháy kép vào từ khóa để tìm kiếm chính xác. Ví dụ "Tòa án nhân dân tối cao"
Tổng số Án lệ đã công bố: 72 án lệ
Số án lệTên án lệ 
72/2024/AL

Về xác định di sản thừa kế là quyền sử dụng đất trong trường hợp di chúc không thể hiện diện tích đất cụ thể

 • Ngày thông qua: 20/02/2024
 • Ngày áp dụng: 15/06/2024
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
71/2024/AL

Về việc đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sự việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 • Ngày thông qua: 20/02/2024
 • Ngày áp dụng: 15/06/2024
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
70/2023/AL

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách

 • Ngày thông qua: 18/08/2023
 • Ngày áp dụng: 01/11/2023
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
69/2023/AL

Về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh

 • Ngày thông qua: 18/08/2023
 • Ngày áp dụng: 01/11/2023
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
68/2023/AL

Về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • Ngày thông qua: 18/08/2023
 • Ngày áp dụng: 01/11/2023
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
67/2023/AL

Về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung

 • Ngày thông qua: 18/08/2023
 • Ngày áp dụng: 01/11/2023
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
66/2023/AL

Về việc xác định tội danh “Mua bán người”

 • Ngày thông qua: 18/08/2023
 • Ngày áp dụng: 01/11/2023
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
65/2023/AL

Về truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Mua bán người”

 • Ngày thông qua: 18/08/2023
 • Ngày áp dụng: 01/11/2023
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
64/2023/AL

Về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”

 • Ngày thông qua: 18/08/2023
 • Ngày áp dụng: 01/11/2023
 • Trạng thái: Đang có hiệu lực
63/2023/AL

Về xem xét quyết định hành chính có li