Loading...
Skip to content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
án lệTS. Nguyễn Văn Nam, Giảng viên Học viện An ninh nhân dânThạc sỹ Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao


Murakami Keiichi, Chuyên gia Dự án pháp luật JICA


Murakami Keiichi, Endo Kenji, Chuyên gia Dự án pháp luật JICA


Thẩm phán Yoonmin Rah, Thư viện Tòa án


Thẩm phán Yoonmin Rah, Thư viện Tòa án


“Lựa chọn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Chịu trách nhiệm nội dung: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học
Địa chỉ: Số 262 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (04) 08048292 - Email: anle@toaan.gov.vn
© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Ghi rõ nguồn Trang điện tử án lệ (anle.toaan.gov.vn) khi đăng tải lại các thông tin, dữ liệu từ Trang này.

Số lượt truy cập: 510,268